Distribusi Dosen

 1. Rahmat, SH., MH. 〈Bidang Keilmuan : Ilmu Hukum〉
 2. Syahbudi, S.Ag., M.Ag. 〈Bidang Keilmuan : Hukum Islam〉
 3. Sultan, S.Pd.I., MA. 〈Bidang Keilmuan : Bahasa Indonesia〉
 4. Segu, S.Pd., MA. (Bidang Keilmuan : Bahasa Inggris)
 5. Sukardi, SH., M.Hum. 〈Bidang Keilmuan : Ilmu Hukum〉
 6. Rusdi Sulaiman, S.Ag., MA. 〈Bidang Keilmuan : Hukum Pidana Islam〉
 7. Moch. Riza Fahmi, SEI., MSI.
 8. Ridwan, SEI., MSI. 〈Bidang Keilmuan : Hukum Islam〉
 1. Dr. Muhammad Hasan, M.Ag. 〈Bidang Keilmuan : Hukum Islam〉
 2. Dr. Dahlia Haliah Ma’u, MHI.
 3. Dr. Marluwi, M.Ag. 〈Bidang Keilmuan : Hukum Islam〉
 4. Dra. Hj. Wagiyem, M.Ag. 〈Bidang Keilmuan : Hukum Islam〉
 5. Ardiansyah, M.Hum. 〈Bidang Keilmuan : Ilmu Bahasa Arab〉
 6. Abu Bakar, S.Hum., MSI. (Bidang Keilmuan : Fiqih)
 7. Arif Wibowo, MH. 〈Bidang Keilmuan : Ilmu Hukum〉
 1. Dr. Ismail Ruslan, M.Si. 〈Bidang Keilmuan : Sosiologi〉
 2. Dr. Abdul Mukti, MA. (Bidang Keilmuan : Filsafat Islam)
 3. Fathan Mun’im, S.Ag., MA.
 4. Luqman, SHI., MSI. 〈Bidang Keilmuan : Ekonomi Islam〉
 5. Anggatia Ariza, ME.
 6. Rianda Hanis, SEI., ME.
 1. Nurma Sari, S.Ag., MSI. 〈Bidang Keilmuan : Keuangan dan Perbankan Syariah〉
 2. Prihantono, SEI., M.Ag. 〈Bidang Keilmuan : Keuangan dan Perbankan Syariah〉
 3. Yulia, SEI., M.Ag. 〈Bidang Keilmuan : Keuangan dan Perbankan Syariah〉
 4. Rasiam, SEI., MA. 〈Bidang Keilmuan : Ekonomi Islam〉
 5. Ain Rahmi, SEI., MEI. 〈Bidang Keilmuan : Keuagan dan Perbankan Syariah〉
 6. Sandi Aji Usman, SH., M.Kn. 〈Bidang Keilmuan : Kenotariatan〉
 7. M. Khairul Anwari, SEI., M.Sc.Fin. 〈Bidang Keilmuan : Keuangan dan Perbankan Syariah〉
 1. Drs. Maladi Noor, MA.
 2. Ita Nurcholifah, SEI., MM.
 3. Sumin, SE., M.Si.
 4. Rina Mandara Harahap, SE., MM.
 5. Rizki Ansori, SE., MM.
 6. Ari Widiati, MM.
 1. Dr. Muhammad Syaifullah, M.Si.
 2. H. Syaiful Ilmi, S.Pd.I, MSI.
 3. Verdianti, SE., M.Sc.Ak.
 4. Sadulloh Muzammil, M.Pd.
 5. Ainun Najib, M.Ag.
 6. Aulia Azimi, SE., ME.